Начало / Всички новини /

Публична защита на дисертационен труд на инж. Константин Друмев

23.01.2019, Д. Динев

На 15.02.2019 г. (петък), от 15.00 часа в заседателната зала на Строителния факултет (зала 311/Б) ще се състои публична защита на дисертационния труд на инж. Константин Друмев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Строителна механика” на Строителния факултет към УАСГ.

Темата на дисертационния труд е:

Динамична идентификация на повреди в сгради”.

Научни ръководители: чл. кор. дтн инж. Ангел Балтов и проф. дтн инж. Евгени Милчев

Към настоящото съобщение са приложени рецензиите и становищата по защитата, заедно с автореферат и заповед за назначаване състава на журито.Източник: кат. Строителна механика