Начало / Всички новини /

Кандидатстване за мобилност на докторанти от Архитектурен факултет по програма „Еразъм+“ в СПбГАСУ, гр. Санкт Петербург, Русия

24.01.2019

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност на докторанти по програма “Еразъм+” през академичната 2018 - 2019 г. във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и Санкт Петербургски държавен университет по архитектура и строителство (СПбГАСУ), Руска федерация.

Мобилността е предназначена за докторанти към Архитектурен факултет на УАСГ. Необходимо е владеене на английски и/или руски език.

Условия на мобилността:
Индивидуална финансова подкрепа: 700 евро/месец
Финансова подкрепа за пътуване: 275 евро
Минимална продължителност на престоя: 3 месеца
Максимална продължителност на престоя: 5 месеца
Координатор на проекта – гл.ас. д-р арх. Ангел Мазников, Архитектурен факултет.

Заявления се подават в ЦМДМ, Ректорат, каб. 206 в срок до 30.01.2019 г.  Докторантите трябва да представят копие от заповед за зачисляване в докторантура. В допълнение, кандитатите следва да представят документ, който да съдържа темата и кратко описание на предвидените дейности по докторантурата на английски и/или руски език. Необходимо е документът да съдържа информация относно дейността, която ще бъде извършвана по време на мобилността в приемащата институция.
 

За повече информация: https://www.uacg.bg/?p=539&l=1
 Източник: ЦМДМ