Начало / Всички новини /

Кандидатстване за мобилност на преподаватели по програма „Еразъм+“ в Сърбия за академична 2018/2019 година

25.03.2019

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност за преподаватели по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2018 - 2019г. във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и Университет в Ниш, Република Сърбия.

Мобилността е целева по обхват, съгласно условията на проекта и е насочена към специализиращите дисциплини от учебния план на специалностите „Архитектура“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Хидротехническо строителство“, „Хидромелиоративно строителство“ и „Водоснабдяване и канализация“. Необходимо е владеене на английски език.
 

Условия на мобилността:
Индивидуална финансова подкрепа: 180 eвро/ден
Финансова подкрепа за пътуване: 180 eвро
Продължителност на престоя: 5 работни дни (+2 дни за път)

Документи за кандидатстване се подават в ЦМДМ, Ректорат, каб. 206, в срок до 05.04.2019г., както следва:
1. Заявление за участие по образец
2. Автобиография на английски език