Начало / Всички новини /

Стипендия RIBA Norman Foster Travelling

11.04.2019

Деканата на Архитектурния Факултел на УАСГ ще избере един кандидат за участие в конкурс за стипендия за пътуването на името на Норман Фостър.

Желаещи студенти по архитектура от 2 до 5 курс включително да представят в канцеларията на АФ:

  1. Плакат А1 с място, тема, цел и маршрут на предвиденото пътуване на английски език.
  2. Мотивация за участие до 100 думи на английски език. Моля напишете и координати за връзка.

Кандидатстването е до 18.04.19 - 17.00 часа

Копие от формуляра за кандидатстване и критериите за допустимост ще намерите на официалната страница: http://www.architecture.com/fosterscholarshipИзточник: катедра "ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА"