Начало / Всички новини /

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЗАЛИ ЗА ИЗПИТА ПО РИСУВАНЕ ПЪРВА ЧАСТ (ПЕРСПЕКТИВА) - 17 ЮНИ 2019. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЗАЛИ ЗА ИЗПИТА ПО РИСУВАНЕ ВТОРА ЧАСТ (ПЛАСТИЧЕН МОДЕЛ) НА 19 ЮНИ И ТРЕТА ЧАСТ (ЦВЕТНА КОМПОЗИЦИЯ) НА 21 ЮНИ.

14.06.2019
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЗАЛИ ЗА ИЗПИТА ПО РИСУВАНЕ ПЪРВА ЧАСТ (ПЕРСПЕКТИВА) - 17 ЮНИ 2019. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЗАЛИ ЗА ИЗПИТА ПО РИСУВАНЕ ВТОРА ЧАСТ (ПЛАСТИЧЕН МОДЕЛ) НА 19 ЮНИ И ТРЕТА ЧАСТ (ЦВЕТНА КОМПОЗИЦИЯ) НА 21 ЮНИ.
Разпределението на кандидатите по зали за изпита по рисуване ПЪРВА ЧАСТ- ПЕРСПЕКТИВА на дата 17 юни 2019 г. е в прикачения файл. Списъкът е разлепен и на входа на УАСГ откъм ул. "Добри Войников" - нова сграда. Заемането на местата в залите е до 7,50 ч. Допускането е с разпечатката с входящ номер и ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ. Кандидати без документ за самоличност няма да бъдат допускани. НАЧАЛО НА ИЗПИТА - 8,00 Ч. Разпределението на кандидатите по зали за изпита по рисуване ВТОРА ЧАСТ- ПЛАСТИЧЕН МОДЕЛ на дата 19 юни 2019 г. и ТРЕТА ЧАСТ - ЦВЕТНА КОМПОЗИЦИЯ на 21 юни е в прикачения файл. Списъкът е разлепен и на входа на УАСГ откъм ул. "Добри Войников" - нова сграда. Заемането на местата в залите е до 7,50 ч. Допускането е с разпечатката с входящ номер и ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ. Кандидати без документ за самоличност няма да бъдат допускани. НАЧАЛО НА ИЗПИТА - 8,00 Ч.