Начало / Всички новини /

ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ НА сп. "АРХИТЕКТУРА" И сп. "УРБАНИЗЪМ", ЮНИ 2019г.

19.06.2019
Уважаеми Колеги, приложен към настоящото съобщение ще намерите график за работа на Държавните дипломни комисии за сп. "Архитектура" - II дипломна сесия, 21-25 юни 2019г. и сп. "Урбанизъм - Бакалавър" - I дипломна сесия, 26 юни 2019г. Приложени са и Изисквания за провеждане на дипломните защити.

Източник: Деканат на АФ