Начало / Всички новини /

Публична защита на дисертационния труд на арх. Константина Христова

21.06.2019, Д. Недялков

Публична защита на дисертацията за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" на арх. Константина Йорданова Христова на тема "Съвременни форми на социални жилища" ще се проведе на 08.07.2019 г. в зала 316, корпус А от 16.00 ч.Източник: катедра "Жилищни сгради"