Начало / Всички новини /

УАСГ набира кандидати за академична длъжност "главен асистент"

02.07.2019

 В Държавен вестник брой 52/02.07.2019г. е публикувана следната обява:

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра „Техническа механика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. 

Документи по конкурса се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет №202, сграда Ректорат на УАСГ, гр. София, бул. “Хр. Смирненски” №1, тел. 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.Източник: Човешки ресурси