Начало / Всички новини /

Награждаване на победителите в конкурса "Моят Еразъм"

05.07.2019, ЦМДМ

На 31.05.2019 г. приключи конкурсът за есе/снимка на тема „Моят Еразъм“, организиран от Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) съвместно със сдружение Еразмус Стюдънт Нетуърк към УАСГ (ЕСН УАСГ).

Участие в конкурса взеха 7 студенти, осъществили мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“, представители на различни специалности. 

На 13.06.2019 г. комисия в състав:
Председател: проф. д-р инж. Стойо Тодоров Зам.ректор по ЕМС
и членове: доц. д-р арх. Боян Георгиев, Директор на ЦМДМ, ст.пр. Десислава Петкова, Директор на ЦПЛ и студ. Красимир Генчев, вице-председател на ЕСН УАСГ
се събра и разгледа постъпилите материали на участниците в конкурса.

Комисията реши да присъди награди в следните категории:

1. Първа категория – ваучер на стойност 300 лв. на Кристин Джалова, АФ.
2. Втора категория – ваучер на стойност 300 лв. на Моника Георгиева, ХТФ.
3. Поощрителна награда – ваучер на стойност 50 лв. за верига книжарници ORANGE на Ирина Стоянова, АФ.
4. Сертификат за участие и ваучер на стойност 20 лв. за верига книжарници ORANGE на Габриела Делова, АФ, Доротея Петрова, СФ, Елена Каябашева, СФ и Йоана Църовска, ГФ.

Връчването на наградите се проведе на 18.06.2019 г.

Поздравяваме всички участиници и им благодарим за положеното старание.


A whale of a time - collage
Габриела Делова

Есе на тема Моят Еразъм
Доротея Петрова


Сатиричен СТИХ
Ирина СтояноваЕсе на тема Моят Еразъм
Кристин Джалова