Начало / Всички новини /

УАСГ набира кандидати за академична длъжност "асистент"

09.07.2019

 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, научна специалност „Изкуствознание и изобразителни изкуства“ (рисуване), 1 (едно) място, за нуждите на катедра „Рисуване и моделиране“ при Архитектурен факултет, със срок за подаване на документите  2 (два) месеца.

 

Срокът започва да тече от датата на публикуване на обявата.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”, кабинет №202, сграда Ректорат, за справки тел.: 02/963-52-45/вътр.449 и 02/866-90-54

 

 Източник: Човешки ресурси