Начало / Всички новини

Всички новини

РАЗПИС Специалност “Геодезия”, Геодезически факултет
30.01.2019, Деканат ГФ
Летен семестър 2018/2019 учебна година 
Източник: Деканат ГФ
РАЗПИС Специалност “Устройство и управление на земи и имоти”, Геодезически факултет
30.01.2019, Деканат ГФ
Летен семестър 2018/2019 учебна година 
Източник: Деканат ГФ
Юбилейна научно-приложна сесия "ГЕОТЕХНИКАТА - НАУКА и ПРАКТИКА"
29.01.2019
 На 14 май 2019 г. ще се проведе ще се проведе Юбилейна научно-приложна сесия с международно участие "Геотехниката - наука и ...
Източник: кат. Геотехника
Поправителна зимна сесия на катедра "МДПК" - изпитни дати и зали
29.01.2019, Л. Здравков
Дати, зали и час на започване на изпитите към катедра "МДПК" през поправителната зимна сесия 2018/19 г.
Източник: катедра "МДПК"
UACEG is an organizer of the prestigious International Olympiad in Mathematics of SEE countries - SEEMOUS 2019 for the first time
28.01.2019
From March 12 to 17, 2019 in Devin the 13th edition of the International Mathematics Olympiad of the SEE countries - SEEMOUS 2019 will be held, which the UACEG hosts for the first time. The UACEG Mathematics Team has participated and won medals at ...
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 294