Начало / Всички новини

Всички новини

Обява за академична длъжност "главен асистент"
31.05.2019
В Държавен вестник брой 43/31.05.2019г. е публикувана следната обява:
Източник: Човешки ресурси
К О Н С П Е К Т СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО
30.05.2019
по “Сградостроителство”, за специалността ССС
Източник: катедра Технология на архитектурата
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО“ за ССС
30.05.2019, катедра Технология на архитектурата
ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВТОРИ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ ССС
Изпитни дати на катедра "МДПК" през лятната сесия на 2018/19 г
29.05.2019, Л. Здравков
Изпитни дати и зали при различните преподаватели на к-ра "МДПК" през лятната изпитна сесия на учебната 2018/19 г.
Източник: катедра "МДПК"
Кандидат-студентски курсове по рисуване и математика
29.05.2019, Катедра " Рисуване и моделиране"
 Кандидат-студентски курсове по рисуване за специалности "Архитектура" и "Ландшафтна архитектура".
Източник: Катедра "Рисуване и Моделиране"
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 47