Начало / Всички новини

Всички новини

Промяна в графика за провеждане на изпита по „Архитектурни конструкции”. Критерии за оценяване на изпитните работи.
27.06.2012
Промяна в графика за провеждане на изпита по „Архитектурни конструкции” за специалност „Архитектура” III курс  
Открита процедура по ЗОП за извършване на основен ремонт на обособени части от УАСГ
26.06.2012
Утвърдена с Решение №591 от 21.06.2012 г. на Ректора на УАСГ и публикувана преписка под № 00859-2012-0005 от Регистър обществени поръчки на АОП.
Защита на дисертационен труд на маг. инж. Яна Симеонова Симеонова
26.06.2012, Катедра "Висша геодезия"

Източник: Катедра "Висша геодезия"
Публична защита на дисертационен труд на инж. Сава Богданов Тачев
25.06.2012
На 04.07.2012 (сряда) от 16:00ч. в зала 508 на ХТФ на УАСГ, пети етаж, корпус А, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Сава ...
Източник: Катедра "Хидравлика и хидрология"
Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП
22.06.2012
Предметът на процедурата, открита със Решение номер: 305 от 06.04.2012 г. на Ректора на УАСГ, е „Строително ремонтни работи, включително ...
Страници: 1 ... 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 ... 295