Начало / Всички новини

Всички новини

Конкурс за професор към катедра "Приложна лингвистика" по професионално направление 2.1. Филология по научна специалност Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика – английски език) за нуждите на катедра “Приложна лингвистика”
28.02.2012
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 47/ 20.01.2012г. са назначени специалисти-филолози за членове на научно жури. В приложените материали са ...
Източник: катедра "Приложна лингвистика"
Публична академична лекция
27.02.2012

Източник: катедра „Масивни конструкции”
Откриване на учебно-методичен кабинет и лятна практика в Европа на катедра "Сградостроителство".
24.02.2012, Климент Радоев
Катедра „Сградостроителство" в УАСГ откри учебно-методичен кабинет. Беше направено и представяне на лятната практика по ...
Публична академична лекция
23.02.2012

Източник: катедра „Масивни конструкции”
Общо събрание на Хидротехническия факултет на 07.03.2012 г.
22.02.2012
Съгласно решение на ФС на ХТФ от 21.02.2012 г. се сивква Общо отчетно-изборно събрание на факултета на 07.03.2012 г.
Източник: Изборна комисия на ОС на ХТФ
Участие в Първото архитектурно биенале в гр. Солун.
21.02.2012
В периода 17-21 януари 2012 в гр. Солун, Гърция се проведе Първото архитектурно биенале.
Страници: 1 ... 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 ... 295