Начало / Всички новини

Всички новини

Награда за абсолвентка на Архитектурния факултет
12.04.2012
Абсолвентката от Випуск 2011 на Архитектурния факултет арх. Галина Милкова спечели Първа награда във Florence Festival 2012
Източник: www.dezona.com
Кандидати за ръководител на катедра „Строителни материали и изолации”
11.04.2012

Източник: Комисия по избора към катедра "Строителни материали и изолации"
Избран е нов ръководител на катедра "Хидромелиорации"
11.04.2012
Заседанието на катедрения съвет се състоя на 11.04.2012 г.
Източник: катедра "Хидромелиорации"
Открита процедура по ЗОП за строително-ремонтни работи в студентски общежития на УАСГ
10.04.2012
№ 00859-2012-0003 от Регистър обществени поръчки на АОП.
Източник: инж. Бойко Кияков
Избран е Ръководител на катедра "Масивни конструкции"
05.04.2012

Източник: катедра "Масивни конструкции"
Връчване на дипломите на абсолвенти от Факултета по транспортно строителство - януарски дипломни защити 2012
04.04.2012, Деканат ФТС
Връчването на дипломите ще се проведе от 13.00 ч. в заседателната зала на Факултета по транспротно строителство - корпус А, з. 301 на 04.04.2012 г.
Източник: Деканат ФТС
Конкурси за професори към катедра "Железници"
03.04.2012

Източник: Отдел "Човешки ресурси"
Страници: 1 ... 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 ... 299