Начало / Всички новини

Всички новини

Открит конкурс по НВМОП за доставка на гориво за нуждите на УОБ - Семково
04.11.2011
С Решение 662 / 02.11.2011 на Ректора на УАСГ се открива процедура за обществена поръчка по НВМОП с предмет: Доставка на гориво за нуждите на ...
Конкурси за докторанти - редовно и задочно обучение, държавна поръчка, за учебната 2011/2012 г. , обн. в ДВ бр. 85 от 1.11.2011 г.
03.11.2011
УАСГ обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка съгласно Решение № 320 от 19.05.2011 г. на МС по ...
Източник: Учебен отдел
Договор за сътрудничество с Югозападен държавен университет- гр. Курск, Русия
27.10.2011
Между УАСГ и Югозападен държавен университет- гр. Курск, Русия е подписан договор за  академично и научноизследователско ...
Резултати от АРХИТЕКТУРНАТА РАБОТИЛНИЦА
24.10.2011
Организаторите на SOFIA ARCHITECTURE WEEK обявиха резултатите от Архитектурните работплници.
Абонамент и доставка на българска и чужда периодика за 2012 г. по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП
20.10.2011
Предмет на поръчката е абонамент и доставка на българска и чужда периодика за 2012 г. за нуждите на Библиотечно-информационния център на ...
Професор по научната специалност "Обща, висша и приложна геодезия (Висша геодезия)" към катедра “Висша геодезия”
19.10.2011, Катедра “Висша геодезия”
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 492/13.09.2011 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.  
Източник: Катедра “Висша геодезия”
КОНФЕРЕНЦИЯ "ГРАДОУСТРОЙСТВОТО: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ - III"
18.10.2011, Ясен Кьосев
Във връзка с честването на Международния ден на урбанизма 8 ноември Катедра „Градоустройство“, АФ на УАСГ и Националният клуб на ...
Източник: катедра "Градоустройство"
Изложба на проектите от Архитектурната работилница
18.10.2011
Като резултат от Архитектурната работилница се получиха 45 проекта на студенти от УАСГ.
Три архитектурни изложби преди Sofia Architecture Week 2011
18.10.2011
Три изложби: Чешки архитектурен кубизъм; Берлин – фотографска изложба на Герит Енгел; Невидима София се откриват преди началото на ...
Страници: 1 ... 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 ... 293