Начало / Всички новини

Всички новини

Конкурс за "гл. асистент" към катедра "Приложна геодезия"
17.01.2012

Източник: отдел "Човешки ресурси"
ПОКАНА за Общо събрание на Строителния факултет на 20 февруари 2012
17.01.2012
Въз основа на чл. 26(6) и от Закона за висшето образование и чл.20(1) от Правилника за управление на УАСГ се свиква Общото събрание на ...
Отчет на Декана на Геодезически факултет за периода 2008-2012 година
16.01.2012, проф. д-р инж. Славейко Господинов

Източник: Геодезически факултет
4th International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Construction
15.01.2012
The fourth edition will be organized by Czestochowa University of Technology in the cooperation with Yerevan State University of Architecture and Construction (Armenia) and Beijing University of Civil Engineering and Architecture (China) on 24-27 ...
Конкурс за професор към катедра "Масивни конструкции" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции")
13.01.2012
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 707/ 17.11.2011г. са назначени специалисти за членове на научно жури. В приложените материали са представени ...
Източник: катедра "Масивни конструкции"
Конкурс за професор към катедра "Масивни конструкции" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Строителни конструкции (Обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения)"
13.01.2012
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 709/ 17.11.2011г. са назначени специалисти за членове на научно жури. В приложените материали са представени ...
Източник: катедра "Масивни конструкции"
Конкурс за доцент към катедра "Масивни конструкции"
12.01.2012
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 708/ 17.11.2011г. са назначени специалисти за членове на научно жури. В приложените материали са представени ...
Източник: Източник: Катедра "Масивни конструкции"
Страници: 1 ... 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 ... 305