Начало / Всички новини

Всички новини

Информационен семинар по проблемите на планирането на градската мобилност
08.03.2012, Факултет по транспортно строителство
Информационен семинар по проблемите на планиране на градската мобилност, който ще се проведе на 09.03.2012 г. от 9.30 ч. зала 3 на НДНТ.
Източник: НТС по транспорта
AUSMIP+ - проект по програмата Erasmus Mundus
07.03.2012
В резултат на успешно кандидатстване по програма Erasmus Mundus (Акция 2, направление 2, етап 2) УАСГ е партньор в европейски проект AUSMIP+ за ...
Изборна процедура за ръководители на катедрите от Геодезическия факултет
06.03.2012, Председател на комисията: доц. д-р инж. А. Делиева

Източник: Геодезически факултет
АФ - ”Курс за комплексно обучение по „Опазване, управление и популяризиране на културното наследство в историческите градове” - II част
05.03.2012
  Норвежко-българският център за градска археология провежда в рамките на Проекта „Античният стадион на Филипопол – опазване, ...
Източник: Античният стадион на Филипопол
Поздравление по случай 3 март от Ректора на УАСГ
02.03.2012
Скъпи студенти и преподаватели на Университета по строителство, архитектура и геодезия Честит празник!
Конкурс за финансиране на научни разработки 2012
01.03.2012
Със заповед на Ректора е обявен конкурс за финансиране на научни разработки.
Кандидати за Декан на Хидротехническия факултет
01.03.2012
След изтичане на срока за подаване на документи на 28.02.2012 г., кандидатите за Декан на Хидротехниеския факултет са: - Доц. д-р инж. Ирина ...
Източник: Избирателна комисия към ХТФ
Конкурс за професор към катедра "Приложна лингвистика" по професионално направление 2.1. Филология по научна специалност Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика – английски език) за нуждите на катедра “Приложна лингвистика”
28.02.2012
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 47/ 20.01.2012г. са назначени специалисти-филолози за членове на научно жури. В приложените материали са ...
Източник: катедра "Приложна лингвистика"
Страници: 1 ... 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 ... 312