Начало / Всички новини

Всички новини

Дни на кариерата в УАСГ 2012
17.04.2012
Кариерен център УАСГ има удоволствието да Ви покани на тазгодишното издание на "Дни на кариерата в УАСГ". Събитието ще се проведе ...
На 17 май 2012 год. - защита на дисертационен труд на инж. Иван Хр. Гешанов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Метални, дървени и пластмасови конструкции”
17.04.2012
Публичното заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на инж. Иван Гешанов, свободен докторант към катедра МДПК на ...
Източник: кат. МДПК
Пети Българо Австрийски семинар по проблемите на хидротехническото строителство
17.04.2012
Ето че отмина поредния българо австрийски семинар, този път посветен на малките язовири и ВЕЦ. Темите бяха много и това да поднесем ...
Награда за абсолвентка на Архитектурния факултет
12.04.2012
Абсолвентката от Випуск 2011 на Архитектурния факултет арх. Галина Милкова спечели Първа награда във Florence Festival 2012
Източник: www.dezona.com
Кандидати за ръководител на катедра „Строителни материали и изолации”
11.04.2012

Източник: Комисия по избора към катедра "Строителни материали и изолации"
Избран е нов ръководител на катедра "Хидромелиорации"
11.04.2012
Заседанието на катедрения съвет се състоя на 11.04.2012 г.
Източник: катедра "Хидромелиорации"
Открита процедура по ЗОП за строително-ремонтни работи в студентски общежития на УАСГ
10.04.2012
№ 00859-2012-0003 от Регистър обществени поръчки на АОП.
Източник: инж. Бойко Кияков
Избран е Ръководител на катедра "Масивни конструкции"
05.04.2012

Източник: катедра "Масивни конструкции"
Страници: 1 ... 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 ... 317