Начало / Всички новини

Всички новини

Конкурс за доцент към катедра "Масивни конструкции"
12.01.2012
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 708/ 17.11.2011г. са назначени специалисти за членове на научно жури. В приложените материали са представени ...
Източник: Източник: Катедра "Масивни конструкции"
Първо заседание на Академичния съвет 2012-15
11.01.2012
На 11 януари 2012 година се състоя първото заседание на новоизбрания състав на Академичния съвет на УАСГ.
Вътрешна информация за предстоящи поръчки
11.01.2012, Стефан Кръстанов
  На основание чл.2, ал.1 и 2 от ВПРОВОП във връзка с чл. 8, ал.7/чл. 8б от ЗОП
Избори за ръководство на Геодезически факултет
11.01.2012
Представени са четири кандидатури за ДЕКАН на ГФ при УАСГ за мандата 2011-2015.
Избори във Факултета по транспортно строителство
11.01.2012, Комисията по изборите във ФТС
  Кандидатите за декан трябва да представят на Изборната комисия платформа за дейността си през предстоящия мандат, творческа ...
Източник: Председател на комисията по изборите във ФТС, проф. М. Константинов
Избори за ръководство на СФ
11.01.2012, М. Андреев

Източник: Комисия по избори
СТИПЕНДИЯ “ЗЕМНА МЕХАНИКА – проф. Б. БАЛУШЕВ”
10.01.2012
На 12.12.2011 Катедра "Геотехника"  и проф. В. Венков връчиха СТИПЕНДИЯ “ЗЕМНА МЕХАНИКА – проф. Б. БАЛУШЕВ” равностойно на ...
Студентски практики по програма "Еразъм" през 2012-2013 г.
09.01.2012
Разширена харта "Еразъм" - студентски практики през академичната 2012 - 2013 г.
Общо събрание на ФТС
04.01.2012, доц. Г. Тачев
Общо събрание на ФТС 31.01.2012 г. 14:00 ч. зала 220
Източник: ФТС
Страници: 1 ... 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 ... 305