Начало / Всички новини

Всички новини

Summer training in architectural technology in progress NOW!
14.07.2011, Kliment Radoev

Източник: Kunsthaus Graz
На 14 септември 2011г. - защита на дисертационен труд на гл. ас. инж. Владимир Костов, докторант към катедра "Геотехника"
13.07.2011
Публичното заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Владимир Костов, докторант към катедра ...
Такси за обучение за учебната 2011/2012
07.07.2011, ДФСД
С Постановление № 127 от 12 май 2011 г. на МС са определени следните такси за студентите от УАСГ   
Пети Българо Австрийски семинар по проблемите на хидротехническото строителство
05.07.2011
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Уважаеми колеги, Българо-Австрийският семинар на тема „Малки язовири и ВЕЦ”, ще се проведе на 30-31 Март 2012 ...
Отваряне на ценови оферти за основен ремонт на сградния фонд на УАСГ
05.07.2011
До всички заинтересовани Относно : „Извършване на основен ремонт на обособени части в четири от учебните блокове на ...
Конкурс - ЗНАКОВА КОМПОЗИЦИЯ ВХОД САМОКОВ
04.07.2011, ARCHMODULE
Задачата се състои в разработване на цялостна концепция за оформление на новоизграденото кръгово кръстовище, разположено на основния ...
Доставка на геодезически инструменти и аксесоари по НВМОП
27.06.2011
Открит конкурс по НВМОП за Доставка на геодезически инструменти и аксесоари за нуждите на учебния процес в УАСГ по две обособени ...
Страници: 1 ... 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 ... 294