Начало / Всички новини

Всички новини

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в УАСГ
29.07.2011
УАСГ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, собственост на Университета.
Конкурс за доцент към катедра "Организация и икономика на строителството" ( 05.02.21 )
27.07.2011, Катедра "Организация и икономика на строителството"
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 376/26.05.2011 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.
Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Решение за избор на изпълнител по МОП - Ремонт на сградния фонд на УАСГ
19.07.2011
Решението на Ректора на УАСГ от 18.07.2011 г. класира участниците и обявява изпълнители по обособени позиции в Открит конкурс по НВМОП.
19 септември 2011г. - Публично заседание на научно жури за защита на дисертационния труд на инж. Мирослав Георгиев Тодоров, докторант към катедра „Геотехника”.
14.07.2011
Във връзка с публично заседание на научно жури за защита на дисертационния труд на инж. Мирослав Георгиев Тодоров, докторант към ...
Summer training in architectural technology in progress NOW!
14.07.2011, Kliment Radoev

Източник: Kunsthaus Graz
На 14 септември 2011г. - защита на дисертационен труд на гл. ас. инж. Владимир Костов, докторант към катедра "Геотехника"
13.07.2011
Публичното заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на гл. ас. инж. Владимир Костов, докторант към катедра ...
Такси за обучение за учебната 2011/2012
07.07.2011, ДФСД
С Постановление № 127 от 12 май 2011 г. на МС са определени следните такси за студентите от УАСГ   
Пети Българо Австрийски семинар по проблемите на хидротехническото строителство
05.07.2011
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Уважаеми колеги, Българо-Австрийският семинар на тема „Малки язовири и ВЕЦ”, ще се проведе на 30-31 Март 2012 ...
Страници: 1 ... 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 ... 295