Начало / Всички новини

Всички новини

УАСГ е партньор по Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“
10.04.2018
Университет по архитектура, строителство и геодезия е партньор по Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда ...
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 18.05.2018 г.
05.04.2018
Обявен със Заповед 169 / 04.04.2018 на Ректора на УАСГ.
Класиране за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ / Втора покана 2018-2019
05.04.2018, ЦМДМ
ЦМДМ обявява класиране по Втора покана на студенти за мобилност през 2018-19 год. по програма ЕРАЗЪМ+.
Закона за развитие на академичния състав в РБългария - в сила от 04.05.2018г.
05.04.2018
Закона за развитие на академичния състав в РБългария
Процедура за избор на директор на НИГГГ към БАН
04.04.2018, Деканат ГФ
Уважаеми колеги, Приложено прилагаме копие от публикуваната в сайта на БАН www.bas.bg обява за избор на директор на Национален институт по ...
Източник: Председател на БАН
VIZAR 2018
04.04.2018, проф. дн арх. Бойко Кадинов
Европейски награди за българска архитектура  
Източник: http://vizar-awards.com
Лятно училище в Китай/ Пекински университет по архитектура и строително инженерство
02.04.2018
BUCEA International Summer School 2018 Във връзка с установените контакти с Пекинския университет по архитектура и строително инженерство BUCEA за ...
Съобщение до студентите защитили на януарска дипломна сесия 2018 г. към ФТС
02.04.2018, Факултет по транспортно строителство

Източник: Факултет по транспортно строителство
Кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+” 2018/19 год. - Втора покана
02.04.2018, ЦМДМ
Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява допълнително кандидатстване за набиране на кандидати за ...
Страници: 1 ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 294