Home / All News /

РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯТА ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - ВТОРИ ЕТАП НА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ПЪРВИ КУРС НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ССС, ТС, ХТС, ХМС И ВИК

17.05.2018


Source: Учебен отдел