Home / All News /

Практика по рисуване

16.07.2018, Катедра " Рисуване и моделиране"

Относно практиката по рисуване към катедра "Рисуване и моделиране"

Уважаеми студенти,

настоящата информация се отнася до всички студенти първи курс специалност "Архитектура", както и тези, които не са получили заверка в рамките на първи курс.