Home / All News /

“Дипломна работа на годината”, категория: Конструкции, раздел: Стоманобетон

21.03.2019
Катедра „Масивни конструкции” при У А С Г съвместно с КИИП регионална колегия София-град организират конкурс за "НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА ПО СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ". В конкурса могат да участвуват дипломанти, защитили дипломната си работа в рамките на текущата учебна година. Процедурата за участие, както и наградите са съгласно Приложение 1.


Source: катедра "Масивни конструкции"