Home / All News /

Пробен достъп до EMIS

21.12.2017

БИНОЦ Ви предоставя пробен достъп до 08.01.2017 до

Онлайн колекция „University CEE & SEE region“ на EMIS
(Euromoney Institutional Investor Company)
 

EMISКолекцията представя подробен профил и финансови отчети за над 1,5 млн. частни и публични дружества и задълбочени анализи за ключови сектори на промишлеността в развиващите се пазари. Представени са компании от страните в Централна и Югоизточна Европа. За над 125 страни в повече от 250 сектора са налични статии, прогнози, отчети и графична информация. Съдържанието в системата се изготвя от световни макроикономически експерти, водещи фирми за научни изследвания в индустрията и авторитетни новинарски агенции. EMIS съчетава тези данни със собствени изследванията в областта на сливанията и придобиванията, за да предложи многостранен поглед за новите пазари. Организацията е създадена преди повече от 20 години и в нея работят около 300 души в 13 страни по света.

При ползване на сърварите на университета: при първо използване на системата след зареждане на начален екран се избира бутона горе в дясно „Client Login“. Зарежда се нов екран и се слага отметка на „My full subscription“. Точно срещу нея се избира бутона „Continue“.
*Системата позволява ползването на 50 сесии дневно.