Home / All News /

ПОКАНА за 6 Научна конференция "Съвременни технологии в културно-историческото наследство" .

29.05.2018, Деканат на АФ

УАСГ е съорганизатор на 6 Научна конференция "Съвременни технологии в културно-историческото наследство". Поканата за конференцията с подробна информация и завка за участие е в приложения файл.