Home / All News /

ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ НА СП. "АРХИТЕКТУРА" И СП. "УРБАНИЗЪМ", ЮНИ 2018 г.

15.06.2018
Уважаеми Колеги, приложен към настоящото съобщение ще намерите график за работа на Държавните дипломни комисии за сп. "Архитектура", II дипломна сесия, 21-26 юни 2018 г. и сп. "Урбанизъм - Бакалавър" - I дипломна сесия, 27-28 юни 2018г.

Source: Деканат на АФ