Home / All News /

Класиране по Първа покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ 2018/2019

26.06.2018

ЦМДМ обявава класиране по първа покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2018/2019г.

Класирани са всички преподаватели и служители за участие в мобилност по програма Еразъм+ за академична 2018/2019, които са подали заявление съгласно обявено на 15.11.2017 г. на сайта на УАСГ кандидатстване за мобилност със срок до 15.01.2018 г., за осъществяване на мобилност с цел преподаване или обучение. Финансират се 5 работни дни според указанията на ЦРЧР в зависимост от страната, в която ще се осъществи мобилността.

Комисията взе решение всички класирани при втора покана кандидати да представят покана или потвърждение от приемащата институция в срок до 31.10.2018г.
 

Направление „Мобилност на персонал с цел преподаване“:
1. гл.ас. д-р инж. Албена Дойчева, ХТФ
2. ас. арх. Анастас Иванов, АФ
3. гл.ас. д-р арх. Венета Златинова-Павлова, АФ
4. ас. арх. Нора Йорданова, АФ
5. гл.ас. д-р инж. Силвия Маринова, ГФ
6. ас. д-р инж. Яна Кънчева, ГФ
7. проф. д-р инж. Борислав Белев, СФ
8. доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова, АФ
9. доц. д-р Светлана Джамбова, ХТФ
10. ас. инж. Гергана Антова, ГФ
11. гл. ас. д-р Ангел Петров Буров, АФ
12. гл.ас. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова
13. ас. инж. Наталия Бобева Иванова, ХТФ
14. доц. д-р инж. Александър Костадинов Таушанов, СФ
15. проф. д-р Владимир Тодоров, ФТС
16. проф. д-р инж. Дарина Нитова, ФТС
17. ас. д-р инж. Димитър Миташев, ХТФ
18. ст.пр. Добромира Господинова Хичева, ЦПЛ
19. ас. д-р инж. Емилия Илиева, ГФ
20. доц. д-р Катя Исса, ЦПЛ
21. преп. Невена Мартинска, ЦПЛ
22. доц. д-р инж. Петър Павлов, ХТФ

Направление „Мобилност на персонал с цел обучение“:
1. инж. Елена Пейчинова, ГФ
2. инж. Цветана Радева, ГФ Деканат
3. Елена Кулова, Човешки ресурси
4. Ирина Димитрова, Ректорат
5. Росица Динева, ЦМДМ

Комисия:
1. проф. д-р инж. Стойо Тодоров, Зам.-ректор ЕМС
2. доц. д-р арх. Боян Георгиев – Директор ЦМДМ
3. доц. д-р арх. Гичка Кутова – Каменова, Зам.-декан по научна и международна дейност, АФ
4. проф. д-р инж. Николай Рангелов – Зам.-декан по научна и международна дейност, СФ
5. доц. д-р мат. Екатерина Михайлова – Еразъм координатор ГФ
6. доц. д-р инж. Андрей Тоцев - Еразъм координатор ФТС
7. доц. д-р инж. Петър Филков, Зам.-декан по научна и международна дейност, ХТФ