Home / All News /

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ЗАЛИ ЗА ИЗПИТА ПО РИСУВАНЕ ВТОРА ЧАСТ (ПЛАСТИЧЕН МОДЕЛ) - 20 ЮНИ 2018 И ТРЕТА ЧАСТ (ЦВЕТНА ЗАДАЧА) - 22 ЮНИ

18.06.2018
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗПИТА ПО РИСУВАНЕ ВТОРА ЧАСТ (ПЛАСТИЧЕН МОДЕЛ) НА 20 ЮНИ И ТРЕТА ЧАСТ (ЦВЕТНА ЗАДАЧА) НА 22 ЮНИ - В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ. НАЧАЛО НА ИЗПИТА - 8,00 ЧАСА.
ВСИЧКИ ЗАЛИ СА В КОРПУС А, АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ, ВХОД ОТКЪМ УЛ. "Д. ВОЙНИКОВ". ЗАЕМАНЕТО НА МЕСТАТА В ЗАЛИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 7,30 ДО 7,50 СРЕЩУ ЛИЧНА КАРТА И РАЗПЕЧАТКАТА С ВХОДЯЩИЯ НОМЕР. КАНДИДАТИ БЕЗ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ СЪС СНИМКА НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ИЗПИТ!