Home / All News /

Открит научен семинар на катедра "МДПК"

22.06.2018, Л. Здравков

 Катедра "МДПК" кани преподаватели, студенти и гости на УАСГ на открит научен семинар, който ще се състои на 27 юни (сряда) от 15,15 ч в заседателната зала на Строителния факултет.

Инж. Мария Пантушева, редовен докторант към к-ра "МДПК", ще защитава тема на дисертация "Изследване на стационарни покриви на стоманени вертикални цилиндрични резервоари при сеизмични въздействия".Source: катедра "МДПК"