Home / All News /

Финал на конкурса ’’Студентски проект за зална сграда’’,

22.06.2018

На 14.06.2018г. се проведе финалът на конкурса ’’Студентски проект за зална сграда’’, за 3-ти курс, специалност архитектура, УАСГ. Конкурсът се организира в резултат на договор за партньорство между катедра "Технология на архитектурата", УАСГ и Баумит България. В конкурса заявиха участие 46 проекта с различна тематика: спортна зала, автогара, производствени и складови сгради, покрития за трибуни, изложбени зали и др. От всички заявени проекти бяха избрани 16, които участваха във
финалния кръг на конкурса като бяха публично презентирани пред журито и публика.

Връчени бяха следните награди от катедра "Технология на архитектурата":

  • Първа награда и 400лв. на Соня Янакиева;
  • Втора награда и 200лв. на Мария Пенева;
  • Трета награда и 100лв. на Кристина Техова

Баумит България връчи специална награда за оригинално и технологично решение в размер на 300лв. на Радостин Вучев.

Бяха определени и шест номинации за три двугодишни стипендии от Баумит България на следните участници: Соня Янакиева, Мария Пенева, Кристина Техова, Радостин Вучев, Иван Пеев и Десислава Петрова.