Home / All News /

ЗАПОЧВА ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И КЛАСИРАНЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА. СРОК: от 25 юни до 6 юли (вкл. събота и неделя).

22.06.2018
Необходимите документи се подават в зала 225 в Ректората на УАСГ: • Диплома-оригинал за средно образование и ксерокопие; • Попълнен плик-заявление за кандидатстване (купува се от зала 225, цена 3,00 лв.); • Такса за кандидатстване – 30 лв. (заплаща се на място в зала 225). НЕПОДАЛИ В ТОЗИ СРОК ДОКУМЕНТИ, НЕ УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕ! ВАЖНО: 1. ВСИЧКИ, КОИТО СА СЕ ЯВИЛИ НА ИЗПИТИ, НО НЕ ПОДАДАТ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ, НЕ УЧАСТВАТ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ ЗА 2018 Г. 2. ПОДАЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГАРАНТИРАН ПРИЕМ ЗА ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И ЗА СП. УРБАНИЗЪМ, ТРЯБВА ДА ПОДАДАТ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ В ПОСОЧЕНИЯ СРОК. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ГУБЯТ ГАРАНТИРАНОТО СИ МЯСТО!