Home / All News /

Публична защита на докторска дисертация на арх. Галена Илиева Москова – Сунгарска

29.06.2018, данаил недялков

Публична защита на докторска дисертация на арх. Галена Илиева Москова – Сунгарска

На 13.07.2018 г. от 15:00ч. в зала 316 в АФ на УАСГ, трети етаж, корпус А, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на арх. Галена Илиева Москова – Сунгарска, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Промишлени и аграрни сгради", на тема „ФУНКЦИОНАЛНО – ПРОСТРАНСТВЕНА ОПТИМИЗАЦИЯ НА СОЛАРНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“, с научен консултант проф. д-р арх. Йордан Васиев Радев
приложени са следните документи:
01. Заповед РЕКТОР 466 - 12.06.2018
02. Рецензия проф. д-р арх. Радев
03. Рецензия доц. д-р арх. Савов
04. Становище проф. д-р арх. Гугов
05. Становище доц. д-р арх. Комитова
06. Становище доц. д-р арх. Манчева
07. Автобиография Галена Илиева Москова – Сунгарска
08. Автореферат Галена Илиева Москова – Сунгарска
 Source: катедра "Промишлени и аграрни сгради"