Home / All News /

"Най-добра дипломна работа за 2018", раздел Стомана, дърво, пластмаси, текстилни мембрани

03.07.2018, Л. Здравков

Катедра "МДПК" обявява началото на тазгодишното издание на конкурса „Най-добра дипломна работа" в раздел „Стомана, дърво, пластмаси, текстилни мембрани и комбинации от тях с ограничено използване на стоманобетон".

В конкурса "Най-добра дипломна работа" към катедра "МДПК" могат да участват всички дипломанти на катедрата, които:

(1) са се дипломирали през текущата 2017/2018 уч. година (зимен или летен семестър);

(2) имат среден успех на дипломна работа (разработване и защита) не по-малък от Мн.добър (5,0).

Регламент на конкурса и заявление за участие може да намерите при:

(1) Тук, в обявата на сайта;

(2) Вашия дипломен ръководител;

(3) при отговорника на катедрата, гл. ас д-р Г. Радославов (g.radoslavov@abv.bg)

 

Крайният срок за заявка за участие в конкурса е 31.07.2018.Source: катедра "МДПК"