Home / All News /

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ДИПЛОМАНТИ ОТ АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

17.07.2018, доц. арх. Г. Кутова

Във връзка с изисквания на RIBA на всички катедри са предоставени общи задания за дипломни проекти, които могат да бъдат проучвани и разработвани в колектив от дипломанти от различните катедри, като всеки дипломант трябва да отчита в неговата.част от разработката спецификата на съответната катедра.