Home / All News /

Есенна поправителна сесия 2018 г. - изпитни дати и зали към кат. "МДПК"

25.07.2018, Л. Здравков

 Есенна поправителна и ликвидационна сесия 2018 г. - изпитни дати и зали към кат. "МДПК"Source: катедра "МДПК"