Home / All News /

Поправителни изпитни дати по физика за студентите от ХТФ, ГФ , ССС и УС

20.08.2018, кат. Физика

Поправителни дати по физика за студентите от ССС и УС при доц. Апостолов:

03.09.2018, 04.09.2018 - І лаб. по физика, начало 13 часа.

Поправителни дати по физика за студентите от ГФ и ХТФ при доц. Пейков:

03.09.2018 и 05.09. 2018 г. в Р305 зала, начало 8 часаSource: Р-л кат.