Home / All News /

Поправителни дати катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

23.08.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

 АОТС и ПРМ при гл. ас. д-р инж. Иванка Топурова-Тодорова на 31.08.2018 г. от 09:00 в зала 610 !

Предварително записване за изпита на имейла на преподавателя !

Стоманобетонни мостове при доц. д-р инж. Петър Николов на 04.09.2018 г. от 09:00 часа в зала 220 !
Предварително записване за изпита на имейла на преподавателя !

Всички дисциплини при доц. д-р инж. Евелина Иванова на 07.09.2018 и 08.09.2018 г. от 12:00 часа в зала 743 !Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"