Home / All News /

Подписване на Академични справки на дипломантите от ФТС

27.08.2018, Факултет по транспортно строителство

Всички дипломирали се студенти през лятна дипломна сесия на учебната 2017/2018 г. да се явят в канцеларията на Факултета по транспортно строителство до 21.09.2018 г. за проверка на Академичните си справки.Source: Факултет по транспортно строителство