Home / All News /

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА НА 8 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. - ЗАЛА 227 В РЕКТОРАТА ОТ 9,00 Ч.

07.09.2018
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ, ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ В ИЗПИТА ПО МАТЕМАТИКА НА 8 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ТРЯБВА ДА ЗАЕМАТ МЕСТАТА СИ В ЗАЛА 227 В РЕКТОРАТА ДО 8,50 Ч. НАЧАЛО НА ИЗПИТА - 9,00 Ч.


Source: Учебен отдел