Home / All News /

ПРОТОКОЛ заседание изборна комисия катедра ЗАР

17.09.2018, Деканат ГФ

Протокол № 114 от 11.09.2018 г.
Относно: изборна процедура за Ръководител на катедра ЗАР, ГФ при УАСГ
 



Source: Деканат ГФ

Протокол
Деканат ГФ