Home / All News /

Открит научен семинар на катедра "МДПК", Строителен факултет

19.09.2018, Л. Здравков

 Катедра "МДПК" кани преподаватели, студенти и гости на УАСГ на открит научен семинар, който ще се състои на 26 септември (сряда) от 15,15 ч в заседателната зала на Строителния факултет.

Инж. Бистра Ганчева, редовен докторант към к-ра "МДПК", ще защитава тема на дисертация "Изследване на сеизмичното поведение на рамки с нецентрично включени диагонали".Source: катедра "МДПК"