Home / All News /

Класиране по програма Еразъм+ за мобилност на студенти, докторанти и преподаватели в Русия, 2018/2019

15.10.2018

ЦМДМ обявава класиране за мобилност на студенти, докторанти и преподаватели във връзка с изпълнение на проект по направление „КД107- Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование с партниращи страни извън ЕС“ между УАСГ и университети в Русия, по програма Еразъм+ за академична 2018/2019г.

Класиране след Първа и Втора покана – Студентска мобилност:

Мобилност в МГСУ:
1. Венцислав Тепелиев, СФ, докторант
2. Росица Македонска, СФ, докторант
 

Мобилност в СПбГАСУ:
1. Цветомира Гиргинова, АФ, докторант
2. Диана Осотова, АФ, докторант
3. Ивайло Стоянов, АФ, 5 курс

Резерви:
1. Всеволод Дарманцев, АФ, 4 курс
2. Христина Христова, АФ, 2 курс

Класиране след Първа покана – Преподавателска мобилност:

Мобилност в МГСУ:
1. доц. д-р инж. Нели Банишка, СФ
2. доц. д-р инж. Борис Цанков, ХТФ
3. проф. д-р инж. Димитър Кисляков, ХТФ

Мобилност в МИИГАиК:
1. проф. д-р инж. Славейко Господинов, ГФ
2. проф. д-р инж. Елена Пенева, ГФ
3. доц. д-р инж. Иван Кунчев, ГФ

Комисия:
1. доц. д-р арх. Боян Георгиев – Директор ЦМДМ;
2. доц. д-р инж. Петър Филков – Еразъм+ координатор за Хидротехнически факултет;
3. гл.ас. д-р арх. Ангел Мазников - Еразъм+ координатор за Архитектурен факултет;
4. проф. д-р инж. Жулиета Манчева - Еразъм+ координатор за Строителен факултет;
5. гл.ас. д-р инж. Татяна Ламбева - Еразъм+ координатор за Геодезически факултет.

 Source: ЦМДМ