Home / All News /

Извънреден изпит по МК, ПСКСВ и ССК при проф. Ст. Цачев

16.10.2018, Л. Здравков

 На 24.10.2018 (сряда) ще се проведе извънреден изпит при проф. Ст. Цачев по дисциплините МК, ПСКСВ и ССК. Проявяващите интерес студенти да се явят в 9,00 ч пред кабинета му.Source: проф. Ст. Цачев