Home / All News /

курсове по рисуване и математика за кандидат-студенти

09.03.2019, Катедра Рисуване и Моделиране

 Фирма  "Алиса" организира курсове по рисуване и математика за кандидат студенти 

 Курсовете по рисуване ще се провеждат от 03.11 до 15.12.2018 г. - (седем поредни съботи)

от 8.30 до 14.00 часа в салоните по рисуване на 11 етаж на корпус А на УАСГ.

цена на посещение 40 лева.

телефон за контакти 09 8888 08 10

 

Курсовете по математика ще се провеждат от 03.11 до 15.12.2-18 г. - (седем поредни съботи).

от 14.15 до 18.00 часа в сградата на ректората на УАСГ на третия етаж.

цена 140 лв.

телефон за контакти 09 8888 08 10Source: Катедра "Рисуване и Моделиране"