Home / All News /

Изложба и представяне на летните практики по Сградостроителство

08.11.2018

Photo Gallery


 На 7.11.2018 г. в сградата на УАСГ пред фоайето на аула “Максима” се откри изложба и представяне на летните практики по Сградостроителство към катедра “Технология на архитектурата”.

През изминалото лято две групи студенти имаха възможността да посетят Русия и да се запознаят с реализирани съвременни сгради на водещи архитекти и исторически обекти в Санкт Петербург и Москва. Едната група посети Русия на разменни начала с Университета в Санкт Петербург а другата по линия на превърналият се в традиция за катедра “Технология на архитектурата” формат на провеждане на практиката в чужбина.

По време на тържеството студентите споделиха своите впечатления и представиха информация за посетените обекти. Представянето на информацията е под формата на табла в изложба и доклади за избрани от студентите обекти.

Изложбата ще продължи до 21 Ноември 2018 г. След тази дата всички материали ще са достъпни за ползване в учебно-методическия кабинет към катедрата (к.301).Source: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”