Home / All News /

ВОН КНСБ ПОИСКА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ

13.11.2018, Стефан Аспарухов

На 13.11.2018г. Университетската синдикална организация към НБС ВОН КНСБ предложи на Ректора на УАСГ:

1. Прилагане на чл. 43 КТД за солидарно разпределение и отпускане на допълнителни средства за наетите на основен трудов договор в УАСГ от генерирани икономии от Бюджет-2018г. по повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници;
2. Солидарно разпределение на събраните средства за СБКО по чл. 6, ал. 3, т. 4 КТД чрез начисляването им към трудовите възнаграждения за м. ноември 2018г. между всички наети на основен трудов договор в УАСГ;
3. Предварително изпълнение на чл. 41, а именно авансовото плащане на възнагражденията за м. декември да бъде извършено до 20.12. 2018 г.

С документът може да се запознаете в приложения файл.