Home / All News /

Класиране по Втора покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ 2018/2019

19.11.2018

ЦМДМ обявава класиране по втора покана за мобилност на персонал с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2018/2019г.

Класирани са всички преподаватели и служители за участие в мобилност по програма Еразъм+ за академична 2018/2019, които са подали заявление за осъществяване на мобилност с цел преподаване или обучение, съгласно условията на обявено на 19.09.2018г. на сайта на УАСГ второ кандидатстване за мобилност, със срок до 17.10.2018г., съобразно одобрените бройки и бюджет от ЦРЧР. Финансират се 5 работни дни според приетите правила.

Класирани кандидати:

Направление „Мобилност на персонала с цел преподаване“:

1. гл.ас. д-р Данаил Брезов, ГФ
2. проф. д-р инж. Маргарита Мондешка, ГФ
3. ас. инж. Надежда Ярловска, ГФ
4. проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова, ХТФ
5. ст.пр. Десислава Петкова Петкова, ЦЛП
6. проф. д-р инж. Теменужка Бандрова, ГФ
7. доц. д-р инж. Милена Мотева, ГФ
 

Направление „Мобилност на персонала с цел обучение“:

1. ст.пр. Весела Стойчева, ЦФВС
2. инж. Глория Грозданова Накова-Петкова, Учебен отдел

Комисията взе решение всички класирани кандидати по първа и втора покана да представят покана, потвърждение от приемащата институция или доказателство за осъществен контакт в срок до 10.12.2018г.  Неспазилите срока кандидати отпадат и от двете класирания.

 

Комисия:
1. проф. д-р инж. Стойо Тодоров, Зам.-ректор ЕМС
2. доц. д-р арх. Боян Георгиев, Директор ЦМДМ
3. доц. д-р арх. Mилена Металкова-Маркова, Еразъм координатор АФ
4. доц. д-р мат. Екатерина Михайлова, Еразъм координатор ГФ
5. доц. д-р инж. Добромир Динев – Еразъм координатор, СФ
6. доц. д-р инж. Андрей Тоцев, Еразъм координатор ФТС
7. доц. д-р Светлана Джамбова, Еразъм координатор ХТФ

 


 Source: ЦМДМ