Home / All News /

КОНКУРС „МОДЕРНО СТРОЕНЕ С RÖFIX – ПРЕДИ И СЕГА“

19.11.2018

Катедра „Технология на архитектурата“ съвместно с фирма РЬОФИКС ЕООД организират конкурс за идеен архитектурен проект за новоизграждаща се сграда или реконструкция и реставрация на съществуваща сграда.

Право на участие имат всички студенти от специалност Архитектура, пети курс, УАСГ.

Награден фонд: Първо място – 700лв; Второ място – 500лв; Трето място – 300лв.

Конкурсът стартира на 12.11.2018г.

Срок за предаване на проектите – 11.01.2019г.

Журиране, класиране и награждаване – 11.01.2019г.

Изложба – от 11.01.2019г до 25.01.2019г.Source: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”