Home / All News /

Открит научен семинар на катедра "МДПК", Строителен факултет

21.11.2018, Л. Здравков

 Катедра "МДПК" кани преподаватели, студенти и гости на УАСГ на открит научен семинар, който ще се състои на 28 ноември (сряда) от 15,15 ч в заседателната зала на Строителния факултет.

Инж. Марин Василев, редовен докторант към к-ра "МДПК", ще направи вътрешна защита на дисертация на тема "Въпроси на устойчивостта на стоманени едноетажни рамкови конструкции".Source: катедра "МДПК"