Home / All News /

ЗАЩИТИ НА ПРОЕКТИ ПО СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО

03.12.2018

На 03.01.2019г. (четвъртък) от 10:00ч. ще се проведе защита на проектите по Сградостроителство за студентите от Хидротехническия факултет - специалности „Водоснабдяване и канализация“ и „Хидромелиоративно строителство“, и от Строителния факултет, специалност „Управление в строителството“. Залата, в която ще се проведе защитата ще бъде обявена допълнително в канцеларията на катедра „Технология на архитектурата“ – кабинет 713, корпус А.Source: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”