Home / All News /

Изпитни дати на катедра "МДПК" – редовна зимна сесия 2018/19 г.

07.01.2019, Л. Здравков

Дати и зали за редовната зимна изпитна сесия на катедра "МДПК" през 2018/19 г.Source: катедра "МДПК"