Home / All News /

ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ НА СП. "УРБАНИЗЪМ", 29 януари 2019 г.

24.01.2019
Уважаеми Колеги, приложен към настоящото съобщение ще намерите график за работа на Държавната дипломна комисия за сп. "Урбанизъм", I дипломна сесия, 29 януари 2019 г.

Source: Деканат на АФ