Home / All News /

Покана за ОБЩО СЪБРАНИЕ на Архитектурен факултет на 27.03.2019г.

26.02.2019
Уважаеми колеги, на 27.03.2019г. (сряда) от 16.00ч. в зала 230 ще се проведе Общо събрание на Архитектурния факултет, при дневен ред, изложен в приложението. Учебните часове на тази дата след 16.00ч. да се трансформират в консултации в приемно време на съответните преподаватели, така че да може да се осъществи присъствието и участието на всички членове на Общото събрание.

Source: Деканат на АФ